Przetargi > Numer postępowania: 13-2183

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: - Roboty konserwacyjno-naprawcze: budynek administracyjno-biurowy POL RD Łódź, ul. Obywatelska 121/129 - Roboty konserwacyjno-naprawcze WNP Koluszki, ul. Kolejowa 5,95-040 Koluszki - Roboty konserwacyjno-naprawcze drogi dojazdowej do WNP Koluszki, ul. Kolejowa 4, 95-040 Koluszki
Data ogłoszenia: 2013-11-25
Termin składania ofert / wniosków:
2013-12-02
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Poczty Polskiej S.A., Pionie Infrastruktury Obszarze Operacyjnym ds. Nieruchomości, pokój nr 1002.
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: łódzkie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 13-2183_ogloszenie.pdf
SIWZ: 13-2183_siwz.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty : 13-2183_zalacznik1.pdf
Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu osób i Wykaz wykonanych robót: 13-2183_zalacznik2i3.pdf
Załącznik nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót - POL RD branża budowlana: 13-2183_zalacznik4abud.pdf
Załącznik nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót POL RD - branża elektryczna: 13-2183_zalacznik4aelektr.pdf
Załącznik nr 4b do SIWZ - Przedmiar robót WNP Koluszki: 13-2183_zalacznik4b.pdf
Załącznik nr 4c - Przedmiar robót - wjazd do WNP Koluszki: 13-2183_zalacznik4c.pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy: 13-2183_zalacznik5.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij