Przetargi > Numer postępowania: 17-0597

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont Urzędu Pocztowego w Żabiej Woli przy ul. Głównej 18.
Data ogłoszenia: 2017-04-07
Termin składania ofert / wniosków:
2017-04-19
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie, 00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, pok. nr 615 (sekretariat)
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: mazowieckie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-0597_ogloszenie_o_zamowieniouremont_up_zabia_wola.docx
SIWZ: 17-0597_siwzremont_up_zabia_wola.doc
Specyfikacja Techniczna: 17-0597_specyfikacja_technicznaremont_up_zabia_wola.doc
obmiar str 1: 17-0597_obmiar_str_1remont_up_zabia_wola.pdf
obmiar str 2: 17-0597_obmiar_str_2remont_up_zabia_wola.pdf
obmiar str 3: 17-0597_obmiar_str_3remont_up_zabia_wola.pdf
obmiar str 4: 17-0597_obmiar_str_4remont_up_zabia_wola.pdf
obmiar str 5: 17-0597_obmiar_str_5remont_up_zabia_wola.pdf
Formularz ofertowy i Wykaz wykonanych robót - zał nr 2 i nr 3 do siwz: 17-0597_zal_nr_2_i_3_do_siwz.doc
projekt umowy: 17-0597_umowa_projektremont_up_zabia_wola.doc
załącznik nr 3 do projektu umowy: 17-0597_zal_nr_3_do_umowy.doc
zał nr 4 do projektu umowy: 17-0597_zal_nr_4_do_projektu_umowy.doc

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij