Przetargi > Numer postępowania: 17-0645

Typ postępowania: sektorowe
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (29 części)
Data ogłoszenia: 2017-04-19
Termin składania ofert / wniosków:
2017-05-25
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A Pion Infrastruktury, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, Wydział Zakupów, pok. 638
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: mazowieckie
Grupa asortymentowa: LOGISTYKA

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-0645_ogloszenie_paczki_i_przesylki.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 17-0645_siwz_paczki_i_przesylki.docx
Wzór formularza ofertowego- zał. nr 1 do SIWZ: 17-0645_zalacznik_nr_1_do_siwz_zalacznik_nr_13_do_umowy_formularz_ofertowy.docx
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ: 17-0645_zalacznik_nr_2_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia.doc
Wzór oswiadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia: 17-0645_zalacznik_nr_3_do_siwz_jedz.doc
Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ: 17-0645_zalacznik_nr_4_do_siwz_wzor_umowy.doc
wżor listy podmiotów- zał. nr 5 do SIWZ: 17-0645_zalacznik_nr_5_do_siwz__wzor_listy_podmiotow.docx
harmonogram realizacji usług - zał. nr 2 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_2_do_umowy__harmonogram.xls
Opis rejonów doręczeń/odbiorów- zał. nr 3 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_3_do_umowy__opis_rejonow.xls
parametry techniczno-użytkowe pojazdów- zał. nr 4 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_4_do_umowy__parametry_techniczno_uzytkowe_pojazdow.doc
Wzór wykazu osób wykonujacych czynności w zakresie świadczenia usług-zał. nr 5 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_5_do_umowy.doc
Wzór oswiadczenia o zachowaniu tajemnicy-zał. nr 6 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_6_do_umowy.doc
wzór wykazu pojazdów - zał. nr 7 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_7_do_umowy.doc
Zasady ochrony informacji (...)- zał. nr 8 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_8_do_umowy_zasady_ochrony_informacji_i_innych_aktywow_poczty_polskiej_sa.doc
Wzór indentyfikatora - zał. nr 9 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_9_do_umowy_wzor_identyfikatora.doc
wzór oznakowania pojazdów- zał. nr 10 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_10_wzor_oznakowania_pojazdow.pdf
zasady dokumentowania wykonanych usług - zał. nr 11 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_11_do_umowy_zasady_dokumentowania_uslug.doc
Wzór miesięcznego zestawienia zbiorczego zrealizowanych usług - załącznik 11 a do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_11a_do_umowy_rozliczenie_miesieczne.xls
Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy - zał. nr 12 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_12_do_umowy__zasady_wyliczania_wynagrodzenia.doc
Wykaz kar - zał. nr 14 do umowy: 17-0645_zalacznik_nr_14_do_umowy_kary_umowne1.xls

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij