Przetargi > Numer postępowania: 17-0837

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Adaptacja lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Ełk 1 w Ełku przy ul. Tuwima 22.
Data ogłoszenia: 2017-05-19
Termin składania ofert / wniosków:
2017-06-01
Miejsce składania ofert: Pion Infrastruktury ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój 105 (sekretariat)
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: warmińsko-mazurskie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-0837_ogloszenie.pdf
SIWZ: 17-0837_siwz_z_zal_12.pdf
Przedmiar robót- Zał nr 3 do SIWZ: 17-0837_przedmiar_robot_zal_nr_3_do_siwz.pdf
Inwentaryzacja- Zał nr 4 do SIWZ-Zał nr 2 do Umowy: 17-0837_inwentaryzacja_zal__nr_4_do_siwzzal_nr_2_do_umowy.pdf
PROJEKT- Zał nr 4 do SIWZ- Zał nr 2 do Umowy: 17-0837_projekt_zal_nr__4_do_siwz_zal_nr_2_do_umowy.pdf
PROJEKT Skrytki- Zał nr 4 do SIWZ- Zał nr 2 do Umowy: 17-0837_projekt_skrytki_zal_nr_4_do_siwz_zal_nr_2_do_umowy.pdf
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- Zał nr 4 do SIWZ-Zał nr 2 do Umowy: 17-0837_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_zal_nr_4_do_siwzzal_nr_2_do_umowy.pdf
Wzór umowy- Zał nr 5 do SIWZ: 17-0837_wzor_umowy_zal_nr_5_do_siwz.pdf
Wyciąg z Księgi Standardów- Zał nr 5 do Umowy: 17-0837_wyciag_z_ksiegi_standardow_zal_nr_5_do_umowy.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij