Przetargi > Numer postępowania: 17-1220

Typ postępowania: sektorowe
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości na terenie województwa łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego
Data ogłoszenia: 2017-07-17
Termin składania ofert / wniosków:
2017-10-02zmiana terminu składania i otwarcia ofert - modyfikacja
2017-08-23
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Krakowie ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków pok. nr 42/43/44, II piętro.
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: podkarpackie, małopolskie, łódzkie
Grupa asortymentowa: ADMINISTRACJA-USŁUGI
Najkorzystniejsza oferta:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie: Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4-6

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-1220_ogloszenie.pdf
SIWZ: 17-1220_siwz.pdf
Załącznik nr 1 do siwz - Wzór Formularza ofertowego: 17-1220_siwz_zal1_formularz_oferty.pdf
Załącznik nr 2 do siwz - Wzór oświadczenia JEDZ w formacie xml: 17-1220_siwz_zal2_wzor_oswiadczenia_jedz_xml.xml
Załącznik nr 2 do siwz - Wzór oświadczenia JEDZ w formacie pdf: 17-1220_siwz_zal2_wzor_oswiadczenia_jedz.pdf
Załącznik nr 3 do siwz - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej : 17-1220_siwz_zal3_lista_podmiotow_z_grupy.pdf
Załącznik nr 4a do siwz - Wzór umowy część 1: 17-1220_siwz_zal4a_wzor_umowy_cz_1_skierniewice.pdf
Załącznik nr 1a do wzoru umowy cz 1 - szczegółowy zakres prac : 17-1220_siwz_zal4a_zal1a__cz_1_skce_szczegolowy_zakres_prac.pdf
Załącznik nr 2a do wzoru umowy cz 1 - wykaz adresów oraz powierzchnia: 17-1220_siwz_zal4a_zal2a_cz_1__skce_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia.pdf
Załącznik nr 4b do siwz - wzór umowy cz 2 : 17-1220_siwz_zal4b_wzor_umowy_cz_2_sieradz.pdf
Załącznik nr 1b do wzoru umowy cz 2 - szczegółowy zakres prac: 17-1220_siwz_zal4b_zal1b_cz_2_sieradz_szczegolowy_zakres_prac.pdf
Załącznik nr 2b do wzoru umowy cz 2 - wykaz adresów oraz powierzchnia: 17-1220_siwz_zal4b_zal2b_cz_2__sieradz_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia.pdf
Załącznik nr 4c do siwz - wzór umowy cz 3: 17-1220_siwz_zal4c_wzor_umowy_cz_3_piotrkow_tryb.pdf
Załącznik nr 1c do wzoru umowy cz 3 - szczegółowy zakres prac: 17-1220_siwz_zal4c_zal1c_cz_3_pt_szczegolowy_zakres_prac.pdf
Załącznik nr 2c do wzoru umowy cz 3 - wykaz adresów oraz powierzchnia: 17-1220_siwz_zal4c_zal2c_cz_3__pt_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia.pdf
Załącznik nr 4d do siwz - wzór umowy cz 4: 17-1220_siwz_zal4d_wzor_umowy_czesc_nr_4_lodz.pdf
Załącznik nr 1d do wzoru umowy cz 4 - szczegółowy zakres prac: 17-1220_siwz_zal4d_zal1d_cz_4_lodz_szczegolowy_zakres_prac.pdf
Załącznik nr 2d do wzoru umowy cz 4 - wykaz adresów oraz powierzchnia: 17-1220_siwz_zal4d_zal2d_cz_4__lodz_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia.pdf
Załącznik nr 4e do siwz - wzór umowy cz 5: 17-1220_siwz_zal4e_wzor_umowy_cz_5_malopolska.pdf
Załącznik nr 1e do wzoru umowy cz 5 - szczegółwy zakres prac : 17-1220_siwz_zal4e_zal1e_cz_5_zakres_szczegolowych_czynnosci.pdf
Załącznik nr 2e do wzoru umowy cz 5 - wykaz adresów oraz powierzchnia: 17-1220_siwz_zal4e_zal2e_cz_5_wykaz_powierzchni.pdf
Załącznik nr 4f do siwz - wzór umowy cz 6: 17-1220_siwz_zal4f_wzor_umowy_czesc_nr_6_podkarpackie.pdf
Załącznik nr 1f do wzoru umowy cz 6 - szczegółowy zakres prac: 17-1220_siwz_zal4f_zal1f_cz_6_zakres_szczegolowych_czynnosci.pdf
Załącznik nr 2f do wzoru umowy cz 6 - wykaz adresów oraz powierzchnia: 17-1220_siwz_zal4f_zal2f_cz_6_wykaz_powierzchni.pdf
Załączniki nr 4 i 5 do wzorów umów 4a-4f: 17-1220_siwz_zal4ae_zal4_zal5.pdf
Załącznik nr 7 do wzorów umów 4a-4f: 17-1220_siwz_zal4ae_zal7.pdf
Załącznik nr 8 do wzorów umów 4a-4f: 17-1220_siwz_zal4af_zal8.pdf
Załącznik nr 10 do wzorów umów 4a-4f: 17-1220_siwz_zal4af__zal10.pdf
Załącznik nr 5 do siwz - Wykaz wykonanych/wykonywanych usług : 17-1220_siwz_zal5_wykaz_glownych__uslug.pdf
Załącznik nr 6a do siwz - kalkulacja cenowa cz 1: 17-1220_siwz_zal6a_kalkulacja_cenowa_cz_1.xls
Załącznik nr 6b do siwz - kalkulacja cenowa cz 2: 17-1220_siwz_zal6b_kalkulacja_cenowa_cz_2.xls
Załącznik nr 6c do siwz - kalkulacja cenowa cz 3: 17-1220_siwz_zal6c_kalkulacja_cenowa_cz_3.xls
Załącznik nr 6d do siwz - kalkulacja cenowa cz 4: 17-1220_siwz_zal6d_kalkulacja_cenowa_cz_4.xls
Załącznik nr 6e do siwz - kalkulacja cenowa cz 5: 17-1220_siwz_zal6e_kalkulacja_cenowa_cz_5.xls
Załącznik nr 6f do siwz - kalkulacja cenowa cz 6: 17-1220_siwz_zal6f_kalkulacja_cenowa_cz_6.xls
Informacja z otwarcia ofert: 17-1220_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
lp. pytania z odpowiedziami
1 ! 17-1220_odpowiedzi_na_pytania_1.pdf
2 ! 17-1220_siwz_zal4a_zal2a_cz_1__skce_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia.xls
3 ! 17-1220_siwz_zal4b_zal2b_cz_2__sieradz_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia.xls
4 ! 17-1220_siwz_zal4c_zal2c_cz_3__pt_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia.xls
5 ! 17-1220_siwz_zal4d_zal2d_cz_4__lodz_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia.xls
6 ! 17-1220_siwz_zal4e_zal2e_cz_5_wykaz_powierzchni.xlsx
7 ! 17-1220_siwz_zal4f_zal2f_cz_6_wykaz_powierzchni.xlsx
8 ! 17-1220_zmiana_terminu.pdf
9 ! 17-1220_odpowiedzi_na_pytania_2.pdf
10 ! 17-1220_ogloszenie__modyfikacja.pdf
11 ! 17-1220_modyfikacja_2.pdf
12 ! 17-1220_siwz_zal4a_zal2a_cz_1__wykaz_adresow_oraz_powierzchnia_zmodyfikowany.xls
13 ! 17-1220_siwz_zal4b_zal2b_cz_2_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia_zmodyfikowany.xls
14 ! 17-1220_siwz_zal4c_zal2c_cz_3_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia_zmodyfikowany.xls
15 ! 17-1220_siwz_zal4d_zal2d_cz_4_wykaz_adresow_oraz_powierzchnia_zmodyfikowany.xls
16 ! 17-1220_siwz_zal4e_zal2e_cz_5_wykaz_powierzchni_zmodyfikowany.xlsx
17 ! 17-1220_siwz_zal4f_zal2f_cz_6_wykaz_powierzchni_zmodyfikowany.xlsx
18 ! 17-1220_modyfikacja_ogloszenia_2.pdf

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij