Przetargi > Numer postępowania: 17-1285

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych wag pocztowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 1) Część 1 – dostawa wag listowych do 2 kg, wag paczkowych do 30 kg i wag paczkowych do 50 kg, 2) Część 2 – dostawa wag kurierskich do 60 kg, wag stacjonarnych do 150 kg.
Data ogłoszenia: 2017-07-31
Termin składania ofert / wniosków:
2017-08-18Udzielenie odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w dniu 11.08.2017
2017-08-14
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w Pionie Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój 208 (sekretariat) w terminie do dnia 14.08.2017 r. godz. 10:45.
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: warmińsko-mazurskie
Grupa asortymentowa: SPRZĘT I USŁUGI POCZTOWE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-1285_ogloszenie.pdf
SIWZ: 17-1285_siwz.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ: 17-1285_zalacznik_nr_3_do_siwz__projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ: 17-1285_zalacznik_nr_4_do_siwz__opis_techniczny.pdf
Zał. nr 2 do Umowy: 17-1285_zal_2_do_umowy_lista_odbiorcow_umowa.pdf
Zał nr 3 do Umowy: 17-1285_zal_3_do_umowy_harmonogram_dostaw.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
lp. pytania z odpowiedziami
1 ! 17-1285_formularz_ofertowy__po_zmianach.pdf
2 ! 17-1285_odpowiedzi_i_zmiana_tresci_siwz.pdf

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij