Przetargi > Numer postępowania: 17-1496

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont UP Hrubieszów
Data ogłoszenia: 2017-09-06
Termin składania ofert / wniosków:
2017-09-15
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin, II piętro (budynek biurowy) pok. 201
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: lubelskie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-1496_ogloszenie.pdf
SIWZ: 17-1496_siwz.pdf
Formularz ofertowy: 17-1496_siwz_zal1.pdf
Wzór wykazu robót budowlanych: 17-1496_siwz_zal2.pdf
Wzór umowy: 17-1496_siwz_zal3.pdf
wzór karty gwarancyjnej: 17-1496_siwz_zal3_zal3.pdf
wzór porozumienia bhp: 17-1496_siwz_zal3_zal4.pdf
oswiadczenie: 17-1496_siwz_zal3_zal5.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana: 17-1496_siwz_zal4_budowlana.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty instalacyjne elektryczne i teletechnic: 17-1496_siwz_zal5_elektryczna.pdf
Projekt budowlany – remont instalacji elektrycznych w budynku UP Hrubieszów: 17-1496_siwz_zal6.pdf
Projekt budowlany – remont instalacji elektrycznych w budynku UP Hrubieszów- rys 1: 17-1496_siwz_zal6_rys_1.pdf
Projekt budowlany – remont instalacji elektrycznych w budynku UP Hrubieszów- rys 2: 17-1496_siwz_zal6_rys_2.pdf
Projekt budowlany – remont instalacji elektrycznych w budynku UP Hrubieszów- rys 3: 17-1496_siwz_zal6_rys_3.pdf
Projekt budowlany – remont instalacji elektrycznych w budynku UP Hrubieszów- rys 4: 17-1496_siwz_zal6_rys_4.pdf
Projekt budowlany – remont instalacji elektrycznych w budynku UP Hrubieszów- rys 5: 17-1496_siwz_zal6_rys_5.pdf
Projekt budowlany – remont instalacji elektrycznych w budynku UP Hrubieszów- rys 6: 17-1496_siwz_zal6_rys_6.pdf
Projekt budowlany – remont instalacji elektrycznych w budynku UP Hrubieszów- rys 7: 17-1496_siwz_zal6_rys_7.pdf
Instrukcja eksploatacji i obsługi urządzeń elektrycznych – remont instalacji elektrycznych w budy: 17-1496_siwz_zal7.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– instalacje sanitarne: 17-1496_siwz_zal8_sanitarna.pdf
Przedmiar robót – branża budowlana: 17-1496_siwz_zal9_robot_budowlanych.pdf
Przedmiar robót – branża elektryczna (roboty instalacyjne elektryczne): 17-1496_siwz_zal10_przedmiar_robot_elektrycznych_12.pdf
Przedmiar robót – branża elektryczna (roboty instalacyjne elektryczne)_2: 17-1496_siwz_zal10_przedmiar_robot_elektrycznych_22.pdf
Przedmiar robót – branża sanitarna: 17-1496_siwz_zal11_przedmiar_robot_sanitarnych.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij