Przetargi > Numer postępowania: 17-1500

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja UP Ożarów k. Opatowa Kieleckiego
Data ogłoszenia: 2017-09-07
Termin składania ofert / wniosków:
2017-09-19
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin, II piętro (budynek biurowy) pok. 201
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: świętokrzyskie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): 17-1500_siwz.pdf
ogłoszenie o zamówieniu: 17-1500_ogloszenie.pdf
Formularz ofertowy: 17-1500_siwz_zal1.pdf
Tabela-wykaz wyposażenia placówki pocztowej: 17-1500_siwz_zal1a_przedmiar_wyposazenie.pdf
Szczegółowy opis systemów zabezpieczenia technicznego: 17-1500_siwz_zal1b.pdf
Wzór wykazu robót budowlanych: 17-1500_siwz_zal2.pdf
wzor umowy: 17-1500_siwz_zal3.pdf
Wzór umowy wraz z załącznikami: 17-1500_siwz_zal3_zal.pdf
Wytyczne i wymagania do projektowania: 17-1500_siwz_zal4.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana: 17-1500_siwz_zal5_stwiorb.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty instalacyjne elektryczne i teletechnic: 17-1500_siwz_zal6_specyfikacja_techniczna_ste_elektryczna_up_ozarow.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– instalacje sanitarne: 17-1500_siwz_zal7_st_sanitarna.pdf
Przedmiar robót – branża ogólnobudowlana - opis systemów zabezpieczenia technicznego: 17-1500_siwz_zal8_przedmiar__systemy_zabezpieczenia_technicznego.pdf
Przedmiar robót – branża budowlana: 17-1500_siwz_zal9_przedmiar__roboty_budowlane.pdf
Przedmiar robót – branża elektryczna: 17-1500_siwz_zal10_przedmiar_robot_elektrycznych.pdf
Przedmiar robót – branża sanitarna: 17-1500_siwz_zal11_przedmiar_sanitarny.pdf
Wyciąg z Księgi Standardów -1: 17-1500_siwz_zal_12_wyciag_z_ks_et4.pdf
Wyciąg z Księgi Standardów -2: 17-1500_siwz_zal_12_wyciag_z_ks_ob2.pdf
Wyciąg z Księgi Standardów -3: 17-1500_siwz_zal_12_wyciag_z_ks_p1.pdf
Wyciąg z Księgi Standardów -4: 17-1500_siwz_zal_12_wyciag_z_ks_sle.pdf
Wyciąg z Księgi Standardów -5: 17-1500_siwz_zal_12_wyciag_z_ks_stanowisko_pd.pdf
Wyciąg z Księgi Standardów -6: 17-1500_siwz_zal_12_wyciag_z_ks_tablica_informacyjna_oi.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij