Przetargi > Numer postępowania: 17-1529

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Adaptację lokalu na potrzeby UP Chełm
Data ogłoszenia: 2017-09-12
Termin składania ofert / wniosków:
2017-09-20
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin, II piętro (budynek biurowy) pok. 201
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: lubelskie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Formularz ofertowy: 17-1529_siwz_zal1.pdf
Tabela-wykaz wyposażenia placówki pocztowej: 17-1529_siwz_zal1a.pdf
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych: 17-1529_siwz_zal2.pdf
Wzór umowy: 17-1529_siwz_zal3_projekt_umowy.pdf
wzór karty gwarancyjnej: 17-1529_siwz_zal3_zal4_do_umowy_karta_gwarancyjna.pdf
Uproszczona dokumentacja techniczna wraz z Wyciągiem z Księgi Standardów: 17-1529_siwz_zal4_uproszczona_dokumentacja_techniczna.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana: 17-1529_siwz_zal5_specyfikacja_techniczna_budowlana.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna: 17-1529_siwz_zal6_specyfikacja_techniczna_ste_up_chelm_3.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– instalacje sanitarne: 17-1529_siwz_zal7.pdf
Przedmiar robót – branża budowlana: 17-1529_siwz_zal8_przedmiar_robot__branza_budowlana.pdf
Przedmiar robót – branża elektryczna: 17-1529_siwz_zal9_przedmiar_robot_elektrycznych_up_chelm_3.pdf
Przedmiar robót – branża sanitarna: 17-1529_siwz_zal10_przedmiar_chelm_3_adaptacja_sanitarne.pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): 17-1529_siwz.pdf
ogloszenia: 17-1529_ogloszenie.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij