Przetargi > Numer postępowania: 17-1858

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja FUP Ryki w Nowodworze
Data ogłoszenia: 2017-10-31
Termin składania ofert / wniosków:
2017-11-08
Miejsce składania ofert: PION INFRASTRUKTURY, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, 20-900 Lublin ul. Moritza 2, pok. 214/2, budynek biurowy II piętro
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: lubelskie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-1858_ogloszenie.pdf
SIWZ: 17-1858_siwz__fup_ryki_w_nowodworze.pdf
Wzór formularza ofertowego: 17-1858_zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf
Wzór umowy z załącznikami: 17-1858_zal_nr_2_do_siwz_wzor_umowy_z_zal.pdf
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych: 17-1858_zal_nr_3_do_siwz_wykaz_robot.pdf
Przedmiar robót – etap I - roboty remontowe: 17-1858_zal_nr_5_do_siwz_przedmiar_robot__etap_i_roboty_remontowe.pdf
Przedmiar robót – etap I - roboty inwestycyjne: 17-1858_zal_nr_4_do_siwz_przedmiar_robot__etap_i_roboty_inwestycyjne.pdf
Przedmiar robót – etap II - roboty inwestycyjne: 17-1858_zal_nr_6_do_siwz_przedmiar_robot_etap_ii_roboty_inwestycyjne.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża budowlana: 17-1858_zal_nr_7_do_siwz_specyfikacja_techniczna_budowlana.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna: 17-1858_zal_nr_8_do_siwz_specyfikacja_techniczna_elektryczna.pdf
Projekt budowlano-wykonawczy: 17-1858_zal_nr_9_do_siwz_projekt_budowlano_wykonawczy.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij