Przetargi > Numer postępowania: 17-2066

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie obsługi logistycznej w krajowym transporcie drogowym rzeczy w rejonach WER Lublin i DER Radom (VII części)
Data ogłoszenia: 2017-12-01
Termin składania ofert / wniosków:
2017-12-12
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin, II piętro pokój nr 201
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: świętokrzyskie, lubelskie
Grupa asortymentowa: LOGISTYKA

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-2066_ogloszenie.pdf
SIWZ: 17-2066_siwz.pdf
Wzór formularza ofertowego: 17-2066_siwz_zal1.pdf
Wzór wykazu usług: 17-2066_siwz_zal2.pdf
Wzór umowy: 17-2066_siwz_zal3.pdf
Harmonogram realizacji usługi - części I-V: 17-2066_siwz_zal1_cziv.pdf
Parametry techniczno użytkowe pojazdów Wykonawcy: 17-2066_siwz_zal3_zal2.pdf
Wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal3.pdf
Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal4.pdf
Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy: 17-2066_siwz_zal3_zal5.pdf
Zasady ochrony informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A.: 17-2066_siwz_zal3_zal6.pdf
Wzór identyfikatora: 17-2066_siwz_zal3_zal7.pdf
Wzór oznakowania pojazdów: 17-2066_siwz_zal3_zal8.pdf
Dzienne zestawienie zrealizowanych usług – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal9.pdf
Miesięczne zestawienie zrealizowanych usług – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal9_1.pdf
Zasady wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy dla stawki za jednostkę ładunkową: 17-2066_siwz_zal3_zal10.pdf
Kary umowne: 17-2066_siwz_zal3_zal11.pdf
Porozumienie w sprawie użyczenia urządzeń mobilnych – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal12.pdf
Porozumienie w sprawie użyczenia terminali płatniczych – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal12a.pdf
Protokół przekazania urządzeń mobilnych – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal13.pdf
Protokół przekazania terminali płatniczych – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal13a.pdf
Imienny wykaz użytkowników urządzeń mobilnych – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal14.pdf
Imienny wykaz użytkowników terminali płatniczych – WZÓR: 17-2066_siwz_zal3_zal14a.pdf
Informacja dla użytkowników o zasadach korzystania z urządzeń mobilnych: 17-2066_siwz_zal3_zal15.pdf
Informacja dla użytkowników o zasadach korzystania z terminali płatniczych: 17-2066_siwz_zal3_zal15a.pdf
Zasady poruszania się w obiektach PP S.A. i bezpiecznego użytkowania sprzętu: 17-2066_siwz_zal3_zal16.pdf
Zasady świadczenia usługi w zakresie realizacji usługi przewozu przesyłek z ADR: 17-2066_siwz_zal3_zal17.pdf
3.19. Zasady współdziałania i współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie monitorowania drogo: 17-2066_siwz_zal3_zal19.pdf
Harmonogram realizacji usługi - części VI-VII: 17-2066_siwz_zal1_czvivii.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij