Przetargi > Numer postępowania: 18-0105

Typ postępowania: sektorowe
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawę części zamiennych do samochodów służbowych marki Citroen i Peugeot
Data ogłoszenia: 2018-01-16
Termin składania ofert / wniosków:
2018-02-27
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S. A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, budynek biurowy, II piętro, pokój nr 201
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, śląskie, pomorskie, mazowieckie, małopolskie, łódzkie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie
Grupa asortymentowa: LOGISTYKA
Najkorzystniejsza oferta:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie: Informacje o unieważnieniu przetargu

Pliki do pobrania
ogloszenia: 18-0105_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): 18-0105_siwz.pdf
Wzór formularza ofertowego: 18-0105_siwz_zal1.pdf
Wzór formularza cenowego: 18-0105_siwz_zal1a.xls
Wzór oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - edytowalny: 18-0105_edytowalnawersjaformularzajedz.doc
Wzór umowy: 18-0105_siwz_zal3.pdf
Wykaz miejsc dostaw i osoby upoważnione do składania zamówień: 18-0105_siwz_zal3_zal1.pdf
Wzór protokołu odbioru: 18-0105_siwz_zal3_zal3.pdf
Wykaz miejsc i osób upoważnionych do realizacji zamówień ze strony Wykonawcy: 18-0105_siwz_zal3_zal4.pdf
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – do pr: 18-0105_siwz_zal4.pdf
Wzór wykazu wykonanych / wykonywanych dostaw: 18-0105_siwz_zal5.pdf
Wzór oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ): 18-0105_siwz_zal2.pdf
informacja z otwarcia ofert: 18-0105_20180227_skan_.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
lp. pytania z odpowiedziami
1 ! 18-0105_siwz_pyt.pdf
2 ! 18-0105_siwz_pyt2.pdf
3 ! 18-0105_siwz_pyt2_zal1.pdf
4 ! 18-0105_sprostowanie_do_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij