Przetargi > Numer postępowania: 18-0340

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie obsługi logistycznej w krajowym transporcie drogowym rzeczy w rejonach WER Lublin - trzy części
Data ogłoszenia: 2018-03-07
Termin składania ofert / wniosków:
2018-03-16
Miejsce składania ofert: Pion Infrastruktury Wydział Zakupów ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, II piętro, pokój nr 201.
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: lubelskie
Grupa asortymentowa: LOGISTYKA

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 18-0340_ogloszenie__o_zamowieniu.pdf
SIWZ: 18-0340_siwz.pdf
Wzór formularza ofertowego: 18-0340_siwz_zal1.pdf
Wzór wykazu usług: 18-0340_siwz_zal2.pdf
Wzór umowy: 18-0340_siwz_zal3.pdf
Harmongram realizacji usług - część I-III: 18-0340_siwz_zal3_zal1.pdf
Wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal3.pdf
Parametry techniczno - użytkowe pojazdów Wykonawcy: 18-0340_siwz_zal3_zal2.pdf
Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal4.pdf
Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy: 18-0340_siwz_zal3_zal5.pdf
Zasady ochrony informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A: 18-0340_siwz_zal3_zal6.pdf
Wzór identyfikatora: 18-0340_siwz_zal3_zal7.pdf
Wzór oznakowania pojazdów: 18-0340_siwz_zal3_zal8.pdf
Dzienne zestawienie zrealizowanych usług – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal9.pdf
Miesięczne zestawienie zrealizowanych usług – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal9_1.pdf
Zasady wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy dla stawki za jednostkę ładunkową: 18-0340_siwz_zal3_zal10.pdf
Kary umowne: 18-0340_siwz_zal3_zal11.pdf
Porozumienie w sprawie użyczenia urządzeń mobilnych – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal12.pdf
Porozumienie w sprawie użyczenia terminali płatniczych – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal12a.pdf
Protokół przekazania urządzeń mobilnych – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal13.pdf
Protokół przekazania terminali płatniczych – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal13a.pdf
Imienny wykaz użytkowników urządzeń mobilnych – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal14.pdf
Imienny wykaz użytkowników terminali płatniczych – WZÓR: 18-0340_siwz_zal3_zal14a.pdf
Informacja dla użytkowników o zasadach korzystania z urządzeń mobilnych: 18-0340_siwz_zal3_zal15.pdf
Informacja dla użytkowników o zasadach korzystania z terminali płatniczych: 18-0340_siwz_zal3_zal15a.pdf
Zasady poruszania się w obiektach PP S.A. i bezpiecznego użytkowania sprzętu: 18-0340_siwz_zal3_zal16.pdf
Zasady świadczenia usługi w zakresie realizacji usługi przewozu przesyłek z ADR: 18-0340_siwz_zal3_zal17.pdf
Zasady współdziałania i współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów.: 18-0340_siwz_zal3_zal19.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij