Przetargi > Numer postępowania: 18-1228

Typ postępowania: sektorowe
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi transportowej liniowej w krajowym transporcie rzeczy (dwa zadania)
Data ogłoszenia: 2018-08-03
Termin składania ofert / wniosków:
2018-09-13
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S. A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, budynek biurowy, II piętro, pokój nr 201
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: wielkopolskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, łódzkie, lubelskie, dolnośląskie
Grupa asortymentowa: LOGISTYKA

Pliki do pobrania
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ): 18-1228_siwz.pdf
ogłoszenie o zamówieniu: 18-1228_ogloszenie.pdf
Wzór formularza ofertowego: 18-1228_siwz_zal1.pdf
Wzór oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ): 18-1228_siwz_zal2.pdf
Wzór umowy: 18-1228_siwz_zal3.pdf
Harmonogram realizacji usługi (zadanie I i II): 18-1228_siwz_zal3_zal1.pdf
Parametry techniczno-użytkowe pojazdów Wykonawcy: 18-1228_siwz_zal3_zal2.pdf
Maksymalne ilości usług objęte umową: 18-1228_siwz_zal3_zal3.pdf
Wykaz pracowników Wykonawcy: 18-1228_siwz_zal3_zal4.pdf
Oświadczenie pracownika Wykonawcy o zachowaniu tajemnicy: 18-1228_siwz_zal3_zal5.pdf
Wykaz pojazdów: 18-1228_siwz_zal3_zal6.pdf
Zasady ochrony informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A.: 18-1228_siwz_zal3_zal7.pdf
Wzór identyfikatora.: 18-1228_siwz_zal3_zal8.pdf
Zasady dokumentowania zrealizowanych usług: 18-1228_siwz_zal3_zal9.pdf
Miesięczne zestawienie zbiorcze zrealizowanych usług: 18-1228_siwz_zal3_zal9b.pdf
Zasady wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy: 18-1228_siwz_zal3_zal10.pdf
Kary umowne: 18-1228_siwz_zal3_zal12.pdf
Uzasadnienie wzrostu ceny: 18-1228_siwz_zal3_zal13.pdf
POROZUMIENIE w sprawie współpracy w zakresie systemu monitorowania drogowego: 18-1228_siwz_zal3_zal14.pdf
Opis Przedmiotu Zamówienia/Tabelka kursowa - cz I: 18-1228_siwz_zal3_zal1a_czi.pdf
Opis Przedmiotu Zamówienia/Tabelka kursowa - czII: 18-1228_siwz_zal3_zal1aczii.pdf
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – do p: 18-1228_siwz_zal4.pdf
Wzór wykazu wykonanych / wykonywanych usług: 18-1228_siwz_zal5.pdf
informacja z otwarcia ofert: 18-1228_info_z_otwarcia_of.pdf
UNIEWAŻNIENIE: 18-1228_20180927_skan_uniewaznienie.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij