Przetargi - Strona 2

Wyszukiwanie przetargów według zadanego kryterium

Możesz wyszukać przetarg wpisując jego numer (np. 11-001)
lub fragment opisu przedmiotu zamówienia

Numer
Opis
Informacje dla wykonawców
Aktualne opcje filtrowania:
nie wybrano żadnych opcji filtrowania
liczba pasujących rekordów : 1655

Lista przetargów

Przejdź do strony:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  > 

Lp./Nr Typ postępowania Rodzaj postępowania Tryb postępowania Krótki opis przedmiotu zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Zobacz
101.
17-0573
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń zaplecza w UP Kościerzyna 1, 83-400 Kościerzyna ul. 3 Maja 3. 2017-04-04 upłynął
2017-04-10
więcej...
102.
17-0572
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w zakresie branży ogólnobudowlanej Urzędu Pocztowego Włocławek 2 przy ul. Okrzei 63, 87-800 Włocławek.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remontowo-Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 4 do SIWZ b.Opis Techniczny stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ c.Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ d.Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ 2017-04-04 upłynął
2017-04-14
więcej...
103.
17-0571
sektorowe usługa przetarg ograniczony Usługa cynkowania galwanicznego wraz z wygrzaniem 2017-04-03 upłynął
2017-04-12
więcej...
104.
17-0570
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont budynku FUP Łeba w Wicku 2017-04-03 upłynął
2017-04-10
więcej...
105.
17-0566
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Tychy w obszarze zamkniętym ulicami: Budowlanych, Barona Jana, Kochanowskiego. 2017-04-03 upłynął
2017-04-07
więcej...
106.
17-0565
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Katowice przy ul. Kwiatkowskiego od nr 4 do nr 30 lub przy ul. Grabskiego od nr 2 do nr 10 oraz od nr 5 do nr 29. 2017-04-03 upłynął
2017-04-07
więcej...
107.
17-0564
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Katowice przy ul. Morawa od nr 70 do nr 106 (numery parzyste) oraz od nr 79 do nr 123 (numery nieparzyste). 2017-04-03 upłynął
2017-04-07
więcej...
108.
17-0563
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości 05-819 PIASTÓW, w obszarze ulicy Dworcowej 2017-04-03 upłynął
2017-04-10
więcej...
109.
17-0562
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem agencji pocztowej w Dąbrowa Górnicza przy Alei Józefa Piłsudskiego. 2017-04-03 upłynął
2017-04-13
więcej...
110.
17-0561
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Usługi doręczania, odbioru i przewozu Przesyłek Paletowych 2017-04-03 upłynął
2017-04-13
więcej...
111.
17-0560
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont rozdzielni elektrycznej 0,4kV, UP w Cedyni ul. Żymierskiego 5, 74 – 520 Cedynia. 2017-04-03 upłynął
2017-04-12
więcej...
112.
17-0559
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Stara Łubianka w gminie Szydłowo w powiecie pilskim. 2017-04-03 upłynął
2017-04-18
więcej...
113.
17-0558
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Adaptacja pomieszczeń Filii Urzędu Pocztowego Łomża 1 w Piątnicy przy ul. Szkolnej 30 wraz z dostawą wyposażenia. 2017-03-31 upłynął
2017-04-13
więcej...
114.
17-0557
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont placu oraz utwardzenia części nawierzchni parkingu/placu manewrowego przed UP Koprzywnica. 2017-03-31 upłynął
2017-04-10
więcej...
115.
17-0556
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Dostawa pieczątek i wizytówek dla jednostek PP S.A. 2017-03-31 upłynął
2017-04-10
więcej...
116.
17-0555
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Usługi napraw skanerów terminalowych 2017-03-31 upłynął
2017-04-12
więcej...
117.
17-0554
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Przedmiotem zamówienia jest remont w Urzędzie Pocztowym Aleksandrów Kujawski, ul. Dworcowa 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 2017-03-31 upłynął
2017-04-10
więcej...
118.
17-0553
sektorowe usługa przetarg ograniczony Zawarcie umów realizacyjnych na podstawie zawartych umów ramowych na doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich. 2017-03-31 upłynął
2017-03-31
więcej...
119.
17-0552
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Wykonywanie usług serwisu technicznego frankownic i/lub stemplownic 2017-03-31 upłynął
2017-04-10
więcej...
120.
17-0551
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Wałowice, gmina Gubin, województwo lubuskie. 2017-03-30 upłynął
2017-04-14
więcej...
121.
17-0550
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem agencji pocztowej w Radlinie przy ul. Ignacego Domeyki. 2017-03-31 upłynął
2017-04-10
więcej...
122.
17-0549
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Żagań w obrębie ulicy Keplera, województwo lubuskie. 2017-03-30 upłynął
2017-04-07
więcej...
123.
17-0548
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wymiana stolarki okiennej w budynku FUP Świnoujście 1 przy ul. Słowackiego 18 w Świnoujściu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i STWiORB oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2017-03-31 upłynął
2017-04-13
więcej...
124.
17-0547
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont w UP Piotrków Kujawski 2017-03-30 upłynął
2017-04-07
więcej...
125.
17-0546
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Wykonanie usługi pomiarów elektrycznych oraz oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowych wyłączników prądu 2017-03-30 upłynął
2017-04-06
więcej...
126.
17-0545
sektorowe dostawa przetarg nieograniczony Dostawa oprogramowania standardowego, wykonanie usług planistyczno – wdrożeniowych i usług wsparcia technicznego. 2017-03-30 upłynął
2017-04-18
więcej...
127.
17-0544
sektorowe dostawa przetarg nieograniczony Wyemitowanie i sukcesywna dostawa kuponów żywieniowych. 2017-03-30 2017-05-08 więcej...
128.
17-0542
sektorowe dostawa przetarg nieograniczony Dostawę farby proszkowej 2017-03-29 upłynął
2017-04-11
więcej...
129.
17-0539
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w m. Zgorzelec. 2017-03-29 2017-04-28 więcej...
130.
17-0538
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Cieszyn przy ul. Bobreckiej. 2017-03-29 upłynął
2017-04-07
więcej...
131.
17-0537
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynku UP w Wolinie ul. Zamkowa 22, 72-510 Wolin 2017-03-28 upłynął
2017-04-07
więcej...
132.
17-0536
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynku UP w Gryficach ul. Dworcowa 20, 72-300 Gryfice 2017-03-28 upłynął
2017-04-07
więcej...
133.
17-0535
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynku UP w Barlinku ul. 1-go Maja 6, 74-320 Barlinek 2017-03-28 upłynął
2017-04-07
więcej...
134.
17-0534
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynku UP w Szczecinie ul. Krakowska 19, 71- 022 Szczecin 2017-03-28 upłynął
2017-04-07
więcej...
135.
17-0533
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Utwardzenie placu manewrowego przy UP Żukowo wraz z dokonaniem w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 2017-03-28 upłynął
2017-04-10
więcej...
136.
17-0532
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji pocztowej w miejscowości WARSZAWA w obszarze Al. Niepodległosci 2017-03-28 upłynął
2017-04-07
więcej...
137.
17-0531
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Rybnik w odległości minimum 800 metrów od najbliższej placówki pocztowej. 2017-03-28 upłynął
2017-04-04
więcej...
138.
17-0530
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości WARSZAWA, w obszarze ulicy Grochowskiej 2017-03-28 2017-04-28 więcej...
139.
17-0529
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Bielsko-Biała przy ul. Leszczyńskiej w CH GEMINI 2017-03-28 upłynął
2017-04-06
więcej...
140.
17-0528
sektorowe dostawa przetarg nieograniczony Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek 2017-03-28 2017-05-04 więcej...
141.
17-0527
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości WARSZAWA w obszarze ulicy Częstochowskiej 2017-03-28 upłynął
2017-04-20
więcej...
142.
17-0526
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont Urzędu Pocztowego Elbląg 2 przy Placu Dworcowym 2 2017-03-28 upłynął
2017-04-10
więcej...
143.
17-0525
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Ruda Śląska przy ul. Kłodnickiej 2017-03-28 upłynął
2017-04-05
więcej...
144.
17-0524
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Chorzów przy ul. Brzozowej 2017-03-28 upłynął
2017-04-05
więcej...
145.
17-0523
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Chorzów przy ul. Kościuszki 2017-03-28 upłynął
2017-04-05
więcej...
146.
17-0522
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Bytom przy ul. Konstytucji 2017-03-28 upłynął
2017-04-07
więcej...
147.
17-0521
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Roboty remontowe zewnętrzne i wewnętrzne w budynku UP Zaklików ul. Mickiewicza 6, 37-470 Zaklików 2017-03-28 upłynął
2017-04-10
więcej...
148.
17-0520
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Sukcesywne świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na przemieszczaniu składników majątkowych jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A 2017-03-28 upłynął
2017-04-04
więcej...
149.
17-0519
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Katowice przy ul. Głuszców. 2017-03-28 upłynął
2017-04-07
więcej...
150.
17-0518
sektorowe usługa przetarg ograniczony zawarcie umowy realizacyjnej na doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w części 34 dla miejscowości Żyrardów 2017-03-15 upłynął
2017-03-24
więcej...
151.
17-0515
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Dostawa materiałów stolarskich dla: PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Nowym Sączu ul. Dunajewskiego 10 PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Tarnowie ul. Mickiewicza 6 PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości Kraków-Województwo ul. Cystersów 21 PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Rzeszowie ul. Matuszczaka 5 2017-03-27 upłynął
2017-04-07
więcej...
152.
17-0514
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości WARSZAWA, w obszarze ulicy Nadwiślańskiej. 2017-03-24 upłynął
2017-04-12
więcej...
153.
17-0513
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości 09-412 NOWE PROBOSZCZEWICE, gmina Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie 2017-03-24 upłynął
2017-04-03
więcej...
154.
17-0512
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Góra, gmina Miedźn, powiat pszczyński 2017-03-24 upłynął
2017-04-07
więcej...
155.
17-0511
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Racibórz przy ul. Katowickiej 2017-03-24 upłynął
2017-04-10
więcej...
156.
17-0510
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Palowice, gmina Czerwionka-Leszczyny 2017-03-24 2018-04-20 więcej...
157.
17-0508
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Zorganizowanie wycieczki krajoznawczo - turystycznej do Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Łańcuta i Lwowa. 2017-03-27 upłynął
2017-04-05
więcej...
158.
17-0506
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont pomieszczeń PP E-301 w Piotrkowie Trybunalskim 2017-03-24 upłynął
2017-04-04
więcej...
159.
17-0505
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości 09-500 BIAŁOTARSK, gmina Gostynin, powiat gostyniński, woj. mazowieckie 2017-03-24 upłynął
2017-04-03
więcej...
160.
17-0504
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości 09-207 GORZEWO, gmina Sierpc, powiat sierpecki, woj. mazowieckie 2017-03-24 upłynął
2017-04-03
więcej...
161.
17-0503
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont Filii Urzędu Pocztowego Luboń , ul. J.Sobieskiego 97 , 62-030 Luboń 2017-03-23 upłynął
2017-04-07
więcej...
162.
17-0502
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Frącki Gm. Giby 2017-03-23 upłynął
2017-04-07
więcej...
163.
17-0497
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości WARSZAWA, w obszarze ulicy Motyckiej 2017-03-23 upłynął
2017-04-13
więcej...
164.
17-0496
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji pocztowej w miejscowości WARSZAWA, w obszarze ulicy Eustachego Tyszkiewicza 2017-03-23 upłynął
2017-04-18
więcej...
165.
17-0495
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości WARSZAWA, w obszarze ul. Generała Fieldorfa "Nila" 2017-03-23 upłynął
2017-04-14
więcej...
166.
17-0494
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości WARSZAWA, obszar ul. Plac Mirowski 2017-03-23 upłynął
2017-04-05
więcej...
167.
17-0493
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Zabrze przy ul. Wolności od nr 337-367 oraz od nr 362-394 2017-03-22 upłynął
2017-03-27
więcej...
168.
17-0492
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Zabrze przy ul. Niedziałkowskiego 2017-03-22 upłynął
2017-03-28
więcej...
169.
17-0491
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Trąbczyn, gmina Zagórów, powiat słupecki 2017-03-22 upłynął
2017-04-10
więcej...
170.
17-0490
sektorowe dostawa przetarg nieograniczony Dostawa bonów żywieniowych na zakup posiłków profilaktycznych 2017-03-22 2017-05-04 więcej...
171.
17-0489
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta dostawa środków ochrony osobistej (kamizelki i hełmy) 2017-03-22 upłynął
2017-04-10
więcej...
172.
17-0488
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Dostawa worków gospodarczych powszechnego użytku o wymiarze 60 x 105 cm, gęsto tkanych z białej taśmy polipropylenowej o gramaturze 75 gram, góra worka obszyta 2017-03-22 upłynął
2017-03-28
więcej...
173.
17-0487
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Dzierżążno Wielkie, gmina Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki 2017-03-22 upłynął
2017-03-28
więcej...
174.
17-0486
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Miały, gmina Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki 2017-03-22 upłynął
2017-03-28
więcej...
175.
17-0485
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Lechlin, gmina Skoki, powiat wągrowiecki 2017-03-22 upłynął
2017-03-28
więcej...
176.
17-0483
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont pomieszczeń WER Białystok przy ul. Kolejowej 15 2017-03-21 upłynął
2017-04-04
więcej...
177.
17-0482
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Dostawa artykułów spożywczych na narady, spotkania służbowe i szkolenia oraz naczyń jednorazowych (kubki styropianowe do napojów ciepłych, kubki bez pokrywki do napojów zimnych oraz łyżeczki z tworzywa sztucznego). 2017-03-21 upłynął
2017-03-31
więcej...
178.
17-0481
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Przedmiotem zamówienia jest wykonanie osobnego wejścia dla listonoszy w UP Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. Stelmaszczyka 7 na warunkach określonych w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2017-03-21 upłynął
2017-03-28
więcej...
179.
17-0480
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych - pomieszczeń urzędu na I piętrze oraz izolacji i tynków piwnic, wymiana nawierzchni na wjeździe do UP Gdynia 4 2017-03-21 upłynął
2017-03-31
więcej...
180.
17-0479
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu technicznego w zakresie przeglądów i napraw liczarek do banknotów i bilonu, sorterów oraz urządzeń obróbki przesyłek pocztowych będących na wyposażeniu Poczty Polskiej S.A. na warunkach określonych w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 2017-03-21 upłynął
2017-03-30
więcej...
181.
17-0478
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta wykonanie usług w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów segregowanych z placówek (urzędów) pocztowych na terenie województwa śląskiego: miasto Katowice, miasto Mysłowice, gmina Bobrowniki, miasto Czeladź, miasto Wojkowice, gmina Psary, gmina Mierzęcice, miasto Siewierz. Zamówienie podzielone na 8 części (zadań). 2017-03-22 upłynął
2017-04-04
więcej...
182.
17-0477
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i wykonanie robót polegających na adaptacji pomieszczeń na Filię Urzędu Pocztowego Prudnik, przy ul. Skowrońskiego 28 w Prudniku 2017-03-21 upłynął
2017-04-04
więcej...
183.
17-0475
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Adaptacja pomieszczenia na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Skawina 1 ul. Sikorkiego 13 2017-03-20 upłynął
2017-03-29
więcej...
184.
17-0474
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, piorunochronnej awaryjnego w budynkach Poczty Polskiej S.A oraz lokalach najmowanych 2017-03-20 upłynął
2017-03-31
więcej...
185.
17-0473
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Dostawa nowych palet przemysłowych drewnianych oraz nowych EUR palet drewnianych 2017-03-21 upłynął
2017-03-31
więcej...
186.
17-0472
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Cibórz, gmina Skąpe, województwo lubuskie. 2017-03-17 upłynął
2017-03-24
więcej...
187.
17-0471
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Roboty remontowe wewnętrzne w budynku UP 36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 42 2017-03-20 upłynął
2017-03-31
więcej...
188.
17-0470
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Badanie szczelności instalacji gazowej, usługa przeglądu i konserwacji kotłów gazowych i olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego oraz usługa stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni na gaz i olej opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u. a także usługi stałego dozoru węzła cieplnego w sezonie grzewczym 2017-03-20 upłynął
2017-04-03
więcej...
189.
17-0468
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta usługa prania dla jednostek organizacyjnych na terenie działania Obszaru Operacyjnego ds. Administracji południe w podziale na 7 zadań 2017-03-20 upłynął
2017-03-27
więcej...
190.
17-0467
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont budynku FUP w Nowych Czaplach, ul. Kopalniana 6 2017-03-17 upłynął
2017-03-27
więcej...
191.
17-0458
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Katowice na osiedlu Bażantowo. 2017-03-17 upłynął
2017-03-24
więcej...
192.
17-0457
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Wykonywanie usług konserwacyjno-naprawczych w obszarze województwa łódzkiego 2017-03-16 upłynął
2017-03-28
więcej...
193.
17-0456
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Róża Wielka w gminie Szydłowo w powiecie pilskim. 2017-03-16 upłynął
2017-03-23
więcej...
194.
17-0455
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Piłka w gminie Drawsko w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. 2017-03-16 upłynął
2017-03-23
więcej...
195.
17-0453
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Najem wózków paletowych, widłowych i ciągników do świadczenia pozostałych usług pocztowych wraz z obsługą techniczną. 2017-03-16 upłynął
2017-03-24
więcej...
196.
17-0452
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta adaptacja pomieszczeń CH CYDR na potrzeby filii urzędu pocztowego Radzionków 1, ul. Unii Europejskiej 1 w Radzionkowie 2017-03-16 upłynął
2017-03-27
więcej...
197.
17-0451
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Wronki w gminie Wronki w powiecie szamotulskim. 2017-03-16 upłynął
2017-03-23
więcej...
198.
17-0449
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości 05-099 ZĄBKI, ul. Gabriela Narutowicza 2017-03-16 upłynął
2017-03-27
więcej...
199.
17-0448
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Kup 2017-03-15 upłynął
2017-03-22
więcej...
200.
17-0447
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Najem wózków paletowych i widłowych do świadczenia usług kurierskich wraz z obsługą techniczną. 2017-03-15 upłynął
2017-03-24
więcej...

Przejdź do strony:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  > 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij