Przetargi > Numer postępowania: 18-1202

Typ postępowania: klasyczne
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zapewnienie nielimitowanego dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz pracowników Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. ich współmałżonków, dzieci i osób towarzyszących
Data ogłoszenia: 2018-08-01
Termin składania ofert / wniosków:
2018-08-21
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów, 00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, pok. nr 638
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, śląskie, pomorskie, podlaskie, podkarpackie, opolskie, mazowieckie, małopolskie, łódzkie, lubuskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie
Grupa asortymentowa: ZFŚS, KADROWE
Najkorzystniejsza oferta:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: 18-1202_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 18-1202_siwz.docx
Formularz ofertowy: 18-1202_formularz_ofertowyzal_nr_1_do_siwz_i_umowy.docx
Formularz rzeczowo-cenowy: 18-1202_formularz_rzeczowocenowyzal_nr_2_do_siwz.xls
Wzór umowy cz 1- zał nr 3 do siwz: 18-1202_wzor_umowy_cz_1zal_nr_3_do_siwz.pdf
wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał nr 4 do SIWZ: 18-1202_zal_4_do_siwz_inf_o_przynaleznosci_do_gr_kap.docx
Wzór informacji o wykonanych albo wykonywanych usługach: 18-1202_informacja_o_wykonanychwykonywanych_uslugachzal_nr.docx
Wzór informacji o ilości dysponowania punktami świadczącymi usługi w poszczególnych województwach: 18-1202_informacja_o_ilosci_dysponowania_punktow_zal_nr_6_do_siwz.docx
Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania: 18-1202_oswiadczenie_o_nie_podleganiu__wykluczeniu_z_postepowaniazal_nr_7_do_siwz.docx
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 18-1202_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniuzal_nr_8_do_siwz.docx
Wzór umowy cz 2-zał nr 3 do siwz: 18-1202_wzor_umowy_cz_2_zal_nr_3_do_siwz.pdf
Miesięczne zapotrzebowanie na karty abonamentowe w podziale na jednostki i obszar wykorzystania-zał 2a do umowy: 18-1202_miesieczne_zapotrzebowaniezal_nr_2a_do_umowy.xlsx
Listy uczestników programu-wzór-zał nr 4 do umowy : 18-1202_lista_uczestnikow_programu_zal_nr_4_do_umowy.xlsx
Dodatkowe zgłoszenie do programu-wzór-zał nr 4a do umowy : 18-1202_dodatkowe_zgloszenie_do_programuwzorzal_nr_4a_do_umowy.xlsx
Rezygnacja uczestników z programu-Wzór-zał nr 4b do umowy: 18-1202_rezygnacja_uczestnikow_z_programuwzorzal_nr_4b_do_umowy.xlsx
Wykaz-rozliczenie kosztów związanych z przedmiotem zamówienia-Wzór-zał nr 5 do umowy: 18-1202_wykazrozliczenie_kosztow_zwiazanych_z_przedmiotem_zamowienia_wzorzal_nr_5_do_umowy.xlsx
informacja z otwarcia ofert: 18-1202_inf_z_otwarcia_ofert.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
lp. pytania z odpowiedziami
1 ! 18-1202_odpowiedzi_zmiana_siwzuslugi_sportoworekreacyjne.pdf
2 ! 18-1202_siwzpo_zmianie.docx
3 ! 18-1202_formularz_ofertowypo_zmianie.docx
4 ! 18-1202_wzor_umowy__po_zmianie.docx

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij