Przetargi

Wyszukiwanie przetargów według zadanego kryterium

Możesz wyszukać przetarg wpisując jego numer (np. 11-001)
lub fragment opisu przedmiotu zamówienia

Numer
Opis
Informacje dla wykonawców
Aktualne opcje filtrowania:
nie wybrano żadnych opcji filtrowania
liczba pasujących rekordów : 2000

Lista przetargów

Przejdź do strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  > 

Lp./Nr Typ postępowania Rodzaj postępowania Tryb postępowania Krótki opis przedmiotu zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Zobacz
1.
17-1404
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Czerwieńsk w obrębie ulicy Zielonogórskiej, województwo lubuskie. 2017-08-18 2017-08-25 więcej...
2.
17-1403
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z remontem elewacji frontowej UP Chojnice 1 2017-08-18 2017-08-31 więcej...
3.
17-1402
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w UP Ząbkowice Śl. ul. 1 Maja 1. 2017-08-18 2017-08-28 więcej...
4.
17-1401
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Dostawa kopert do użytku służbowego dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. obejmująca w szczególności: dostawę kopert białych, brązowych, oraz ochronnych z zabezpieczeniem powietrznym. 2017-08-18 2017-08-28 więcej...
5.
17-1400
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont obiektu FUP Wysoka, Pl. Powst. Wlkp. 23, 89-320 Wysoka 2017-08-18 2017-08-29 więcej...
6.
17-1399
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i malowanie klatki schodowej w budynku PP SA w Kostrzynie , ul. Dworcowa 11, 62-025 Kostrzyn 2017-08-18 2017-08-25 więcej...
7.
17-1398
sektorowe usługa przetarg nieograniczony Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe(t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1113) przy ykorzystaniu środków transportu Wykonawcy na terenie działania Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie). 2017-08-18 2017-09-26 więcej...
8.
17-1397
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Kąty Gm. Dziadkowice 2017-08-18 2017-08-24 więcej...
9.
17-1396
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Roboty remontowe w UP Mysłowice 1 ul. Powstańców 11 polegające na remoncie rampy przeładunkowej z wymiana drzwi stalowych, naprawa elewacji 2017-08-18 2017-08-25 więcej...
10.
17-1395
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont FUP Jarocin 1, Osiedle Konstytucji 3-go Maja 31, 63-200 Jarocin 2017-08-17 2017-08-25 więcej...
11.
17-1394
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Rybnik w odległości min. 1km od najbliższej placówki pocztowej 2017-08-17 2017-08-23 więcej...
12.
17-1393
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta adaptację pomieszczeń w Sosnowcu, przy ul. 1 Maja 21/23 na potrzeby filii Urzędu Pocztowego Sosnowiec 1 2017-08-17 2017-08-28 więcej...
13.
17-1392
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Pocztowego przy ul. Grabiszyńskiej 240, we Wrocławiu 2017-08-17 2017-08-24 więcej...
14.
17-1391
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doręczania i odbioru Przesyłek Paletowych. 2017-08-17 2017-08-31 więcej...
15.
17-1390
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Zmiana lokalizacji UP Nowa Słupia 2017-08-17 2017-08-24 więcej...
16.
17-1389
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Roboty remontowe wewnętrzne - malarskie, posadzkowe, elektryczne, wymiana drzwi w pomieszczeniach UP 32-060 Liszki, ul. Rynek 206 2017-08-17 2017-08-30 więcej...
17.
17-1388
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście przy ul. Szarych Szeregów od nr 25 do nr 59 oraz od nr 26 do nr 58. 2017-08-17 2017-08-23 więcej...
18.
17-1387
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług napraw, konserwacji i przeglądów serwisowych oraz przeglądów konserwatorskich wózków widłowych podnośnikowych wysokiego unoszenia, wózków platformowych teleskopowych, ciągników elektrycznych, wózków paletowych eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych na obszarze obsługiwanym przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ. 2017-08-17 2017-08-29 więcej...
19.
17-1386
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Usługa w zakresie obsługi kotłowni węglowych centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2017/2018 w obiektach Poczty Polskiej S.A. podległych PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi. 2017-08-17 2017-08-28 więcej...
20.
17-1385
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Przebudowa instalacji gazowej związana z modernizacją budynku Urzędu Pocztowego Szczecin 39 przy ul. Łubinowej 16. 2017-08-16 2017-08-24 więcej...
21.
17-1384
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu i wymianą stolarki okiennej w budynku PP S.A. przy ul. Głównej 52 w Pęgowie 2017-08-16 2017-08-24 więcej...
22.
17-1383
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Jaworzno na osiedlu Leopold-Gigant. 2017-08-16 2017-08-21 więcej...
23.
17-1382
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Usługi pralnicze 2017-08-16 2017-08-29 więcej...
24.
17-1381
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Usługa palenia w piecach grzewczych i kotłach z opału dostarczonego przez Zamawiającego wraz z obsługą urządzeń i instalacji pomocniczych powiązanych technologicznie niezbędnych do prawidłowego wykonania zleconej usługi w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, administrowanych przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach 2017-08-16 2017-09-01 więcej...
25.
17-1380
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia przy stanowisku ochrony przy wjeździe na teren WER w Warszawie od ul. Taborowej 2017-08-16 2017-08-24 więcej...
26.
17-1379
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie robót remontowych w Urzędzie Pocztowym Wyszków 4 w Wyszkowie przy ul. Sowińskiego 63. 2017-08-16 2017-08-25 więcej...
27.
17-1378
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta „Roboty remontowe wewnętrzne: malarskie, elektryczne, związane z wymianą okładziny ściennej w pomieszczeniach FUP UP 32-200 Miechów, Książ Wielki, ul. Rynek 12” i „Roboty remontowe wewnętrzne malarskie, stolarskie w pomieszczeniach FUP UP 32-340 Wolbrom, Trzyciąż 99”. (zamówienie z podziałem na 2 części) 2017-08-14 2017-08-29 więcej...
28.
17-1377
sektorowe usługa przetarg nieograniczony Realizacja kursów zwózkowo - rozwózkowych w obszarze działania POL RD Poznań 2017-08-14 2017-09-19 więcej...
29.
17-1376
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Modernizacja UP Torzym ul. Wojska Polskiego 20, 66-235 Torzym 2017-08-11 2017-08-21 więcej...
30.
17-1375
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont budynku WER Olsztyn przy ul. Partyzantów 39 w Olsztynie 2017-08-11 2017-08-29 więcej...
31.
17-1373
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wymiana z dostawą kotła gazowego w kotłowni UP Złocieniec przy ul. Mickiewicza 1 2017-08-11 2017-08-21 więcej...
32.
17-1372
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w Warszawie, obszar ul. Plac Mirowski. 2017-08-11 2017-08-25 więcej...
33.
17-1371
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Świadczenie usług kominiarskich w zakresie przeglądów i czyszczeń przewodów kominowych w obiektach Poczty Polskiej S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Szczecinie 2017-08-11 upłynął
2017-08-18
więcej...
34.
17-1370
sektorowe dostawa przetarg nieograniczony Dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) do obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego 2017-08-10 2017-09-20 więcej...
35.
17-1369
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem agencji pocztowej w Katowicach przy ul. Wojciecha 2017-08-11 2017-08-23 więcej...
36.
17-1368
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej mieście Lubliniec 2017-08-11 upłynął
2017-08-18
więcej...
37.
17-1367
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rudy powiat raciborski. 2017-08-11 upłynął
2017-08-18
więcej...
38.
17-1366
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Stara Rozedranka Gm. Sokółka 2017-08-11 2017-08-25 więcej...
39.
17-1365
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Lipina Gm. Sokółka 2017-08-11 2017-08-25 więcej...
40.
17-1364
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Poryte-Jabłoń Gm. Zambrów 2017-08-11 2017-08-25 więcej...
41.
17-1363
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Trześcianka Gm. Narew 2017-08-11 2017-08-25 więcej...
42.
17-1362
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Świadczenie usług transportowych dystrybucyjnych w krajowym transporcie drogowym towarów pod potrzeby transportu przesyłek paletowych pojazdami o ładowności 1-24 ton. 2017-08-11 2017-08-23 więcej...
43.
17-1361
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Usługa w zakresie wykonania przeglądów instalacji gazowniczych oraz odbiorników (zasilanych gazem ziemnym i LPG) wraz z próbami szczelności w administrowanych przez PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi obiektach własnych i lokalach najmowanych 2017-08-11 2017-08-24 więcej...
44.
17-1359
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wymiana kotła gazowego c.o wraz z modernizacją pomieszczenia kotłowni w UP Nowa Sól, ul. Zjednoczenia 4, 67-100 Nowa Sól 2017-08-10 2017-08-23 więcej...
45.
17-1358
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego w Julianowie, przy ul. Julianowskiej 90F 2017-08-10 2017-08-22 więcej...
46.
17-1357
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Adaptacja lokalu na potrzeby UP Ulhówek (II postępowanie) 2017-08-10 2017-08-23 więcej...
47.
17-1356
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie inwentaryzacji oraz aranżacji powierzchni nowego lokalu dla potrzeb funkcjonowania UP Pysznica wraz z wykonaniem robót adaptacyjnych z wyposażeniem 2017-08-10 2017-08-22 więcej...
48.
17-1355
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Świebodzin w obrębie ulicy Żymierskiego, województwo lubuskie. 2017-08-10 2017-08-21 więcej...
49.
17-1354
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Dostawa gazu płynnego propan wraz z zabudową i dzierżawą zbiorników na gaz do placówek pocztowych administrowanych przez Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Szczecinie 2017-08-10 2017-08-29 więcej...
50.
17-1353
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rosin, gmina Świebodzin, województwo lubuskie. 2017-08-10 2017-08-21 więcej...
51.
17-1352
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont placu w Urzędzie Pocztowym w Braniewie przy ul. Hozjusza 1 2017-08-10 2017-08-23 więcej...
52.
17-1351
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wymiana kotła olejowego c.o. o mocy 61 kW na gazowy o mocy 58 kW wraz z modernizacją pomieszczenia kotłowni w UP Wieleń, ul. Kościuszki 33, 64-730 Wieleń 2017-08-10 2017-08-23 więcej...
53.
17-1350
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie inwentaryzacji oraz aranżacji powierzchni nowego lokalu dla potrzeb funkcjonowania FUP Kańczuga - Jawornik Polski wraz z wykonaniem robót adaptacyjnych z wyposażeniem 2017-08-10 2017-08-22 więcej...
54.
17-1349
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Racibórz w obrębie ulicy Rudzkiej 2017-08-10 upłynął
2017-08-18
więcej...
55.
17-1348
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie inwentaryzacji oraz aranżacji powierzchni nowego lokalu dla potrzeb funkcjonowania FUP Rymanów Zdrój wraz z wykonaniem robót adaptacyjnych z wyposażeniem 2017-08-09 2017-08-22 więcej...
56.
17-1347
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont podjazdu i pomieszczeń FUP Łęczyca ul. Belwederska 7, 99-101 Łęczyca 2017-08-09 upłynął
2017-08-18
więcej...
57.
17-1346
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Roboty modernizacyjne Pocztowej Strefy Finansowej w UP Kolbuszowa, Strzyżów i Ustrzyki Dolne 2017-08-09 2017-08-21 więcej...
58.
17-1345
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) dostawa procedura otwarta Dostawa papieru perforowanego 2017-08-09 2017-08-21 więcej...
59.
17-1344
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Jaworzno na osiedlu Leopold-Gigant. 2017-08-09 upłynął
2017-08-16
więcej...
60.
17-1343
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Wągrowiec w gminie Wągrowiec w powiecie wągrowieckim. 2017-08-09 upłynął
2017-08-17
więcej...
61.
17-1342
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Nowogród Bobrzański w obrębie ulicy Marii Konopnickiej, województwo lubuskie. 2017-08-07 upłynął
2017-08-14
więcej...
62.
17-1341
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Nowa Sól w obrębie ulicy Tadeusza Kościuszki, województwo lubuskie. 2017-08-07 upłynął
2017-08-14
więcej...
63.
17-1340
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta przebudowa pomieszczeń na potrzeby filii urzędu pocztowego Katowice 25, ul. Adamskiego 11 w Katowicach 2017-08-08 upłynął
2017-08-17
więcej...
64.
17-1339
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. w Kudowie Zdrój przy ul. 1 Maja 12. 2017-08-08 2017-08-21 więcej...
65.
17-1338
sektorowe dostawa przetarg nieograniczony Dostawa serwerów z procesorem x86 i systemem operacyjnym oraz dostawa deduplikatorów z usługą ich instalacji i uruchomienia z podziałem na części: część 1: dostawa serwerów z procesorem x86 i systemem operacyjnym część 2: dostawa deduplikatorów z usługą ich instalacji i uruchomienia 2017-08-08 2017-09-13 więcej...
66.
17-1337
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta wykonanie remontu UP Wisła przy placu Bogumiła Hoffa 1-2, 43-460 Wisła 2017-08-08 2017-08-22 więcej...
67.
17-1336
sektorowe dostawa przetarg nieograniczony Dostawa oleju opałowego dla nieruchomości Poczty Polskiej S.A. położonych na terenie podległym Obszarowi Operacyjnemu ds. Nieruchomości w Szczecinie 2017-08-08 2017-09-13 więcej...
68.
17-1335
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie robót budowlanych w budynku UP Wolin przy ul. Zamkowej 22 w Wolinie 2017-08-08 2017-08-21 więcej...
69.
17-1334
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wymiana kotłów grzewczych gazowych w UP Kołbiel i UP Pilawa. 2017-08-07 upłynął
2017-08-16
więcej...
70.
17-1333
sektorowe usługa przetarg nieograniczony Realizacja kursu liniowego międzywęzłowego KPS w obszarze działania POL RD WTT Koszalin 2017-08-07 2017-09-13 więcej...
71.
17-1332
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości 37-300 LEŻAJSK, gmina Leżajsk, woj. podkarpackie 2017-08-07 2017-08-31 więcej...
72.
17-1331
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta zaprojektowanie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb UP Żory 1 w Żorach przy ul. Boryńskiej 4 oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy pomieszczeń dla potrzeb UP Żory 1 w Żorach przy ul. Boryńskiej 4 2017-08-07 upłynął
2017-08-16
więcej...
73.
17-1330
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Tychy w dzielnicy Wilkowyje 2017-08-07 upłynął
2017-08-10
więcej...
74.
17-1329
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem agencji pocztowej w Zabrzu przy ul. Hermisza. 2017-08-07 2017-08-24 więcej...
75.
17-1328
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont Urzędu Pocztowego Olsztyn 10 przy ul. Jaroszyka 21 w Olsztynie 2017-08-04 upłynął
2017-08-18
więcej...
76.
17-1327
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Dostawa i montaż windy towarowej wewnętrznej o udźwigu min. 100kg do Urzędu Pocztowego w Hajnówce przy ul. Zina 2 polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonaniem modernizacji części ekspedycyjno - rozdzielczej urzędu w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy z dnia 08.06.2017r 2017-08-04 upłynął
2017-08-18
więcej...
77.
17-1326
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont UP Nałęczów 2017-08-04 upłynął
2017-08-11
więcej...
78.
17-1325
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Wodzisław Śląski przy ul. Przemysława. 2017-08-04 upłynął
2017-08-11
więcej...
79.
17-1324
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Usługa w zakresie wykonania pomiarów instalacji elektrycznych oraz odgromowych w administrowanych przez PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi obiektach własnych i lokalach najmowanych 2017-08-04 2017-08-21 więcej...
80.
17-1322
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Wierzbinek, gmina Wierzbinek, powiat koniński 2017-08-04 upłynął
2017-08-17
więcej...
81.
17-1321
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Siemianice, gmina Łęka Opatowska, powiat kępiński 2017-08-04 upłynął
2017-08-17
więcej...
82.
17-1320
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowosci Bukownica, gmina Grabów nad Prosną, powiat ostrzeszowski 2017-08-04 upłynął
2017-08-17
więcej...
83.
17-1319
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie agencji pocztowej w miejscowości Grochowy, gmina Rychwał, powiat koniński 2017-08-04 upłynął
2017-08-17
więcej...
84.
17-1318
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont UP Tuchowicz 2017-08-04 upłynął
2017-08-11
więcej...
85.
17-1317
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w Warszawie w obszarze ul. Banderii. 2017-08-03 upłynął
2017-08-16
więcej...
86.
17-1316
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Modernizacja rampy UP w Drezdenku, ul. Kościuszki 4, 66-530 Drezdenko 2017-08-03 upłynął
2017-08-11
więcej...
87.
17-1315
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Przeglądy pogwarancyjne oraz naprawy bieżące w samochodach Poczty Polskiej S.A. 2017-08-03 upłynął
2017-08-16
więcej...
88.
17-1314
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach administrowanych przez PI Obszar ds. Nieruchomości we Wrocławiu. 2017-08-03 upłynął
2017-08-11
więcej...
89.
17-1313
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie robót modernizacyjno-adaptacyjnych nowo najmowanej powierzchni pod przesyłkę paletową dla WER Rudna Mała wraz z dostawą sprzętu IT 2017-08-03 upłynął
2017-08-17
więcej...
90.
17-1312
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont budynku w Rokicinach ul. Sienkiewicza 8, 97-227 Rokiciny 2017-08-03 upłynął
2017-08-11
więcej...
91.
17-1311
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Zakup i montaż klimatyzacji do FUP Kraków 28, os. 2 Pułku Lotniczego 1 2017-08-03 upłynął
2017-08-09
więcej...
92.
17-1310
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku Poczty Polskiej S.A. przy ul. Kolejowej 25 w Środzie Śląskiej. 2017-08-03 upłynął
2017-08-18
więcej...
93.
17-1309
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z adaptacją lokalu przy ul. Długiej 5 w Wałbrzychu na potrzeby placówki pocztowej FUP Wałbrzych 11. 2017-08-03 2017-08-21 więcej...
94.
17-1308
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont obiektu Call Center w Wieluniu ul. Kolejowa 10, 98-305 Wieluń 2017-08-03 upłynął
2017-08-11
więcej...
95.
17-1307
sektorowe usługa przetarg nieograniczony Usługa doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie miast Ełk, Augustów, Ostróda, Toruń, Świecie n/Wisłą 2017-08-02 2017-09-12 więcej...
96.
17-1306
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Sobótka, gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski 2017-08-03 upłynął
2017-08-10
więcej...
97.
17-1305
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Remont instalacji wodociągowej z instalacją wody pożarowej oraz remont pomieszczenia byłej hydroforni w Świdwinie przy Placu Jana Pawła II nr 2. 2017-08-02 upłynął
2017-08-10
więcej...
98.
17-1304
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) roboty budowalne procedura otwarta Roboty remontowe pomieszczeń kotłowni oraz remont zadaszenia rampy budynku UP Złocieniec przy ul. A. Mickiewicza 1. 2017-08-02 upłynął
2017-08-10
więcej...
99.
17-1303
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Bukówiec Górny, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński 2017-08-02 upłynął
2017-08-17
więcej...
100.
17-1302
sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) usługa procedura otwarta Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Kąkolewo, gmina Osieczna, powiat leszczyński 2017-08-02 upłynął
2017-08-09
więcej...

Przejdź do strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  > 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij