Przetargi > Numer postępowania: 17-0572

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w zakresie branży ogólnobudowlanej Urzędu Pocztowego Włocławek 2 przy ul. Okrzei 63, 87-800 Włocławek.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remontowo-Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 4 do SIWZ b.Opis Techniczny stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ c.Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ d.Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ
Data ogłoszenia: 2017-04-04
Termin składania ofert / wniosków:
2017-04-14
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w Pionie Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój 208 (sekretariat), w terminie do dnia 14.04.2017 r. godzina 10:45.
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: kujawsko-pomorskie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-0572_ogloszenie.pdf
SIWZ: 17-0572_siwz.pdf
zał 4 Specyfikacja: 17-0572_specyfikacja_techniczna.pdf
zał 5 Opis Techniczny: 17-0572_opis_techniczny.pdf
zał 6 Przedmiar Robót: 17-0572_przedmiar_wloclawek.pdf
zał 7 Projekt Umowy: 17-0572_projekt_umowy___remont_wloclawek.pdf
zał 1, 2 i 3 do SIWZ - wersja edyt.: 17-0572_zal_123_do_siwz_wersja_edytowalna.doc

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
lp. pytania z odpowiedziami
1 ! 17-0572_pytania.pdf
2 ! 17-0572_pytania2.pdf

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij