Przetargi > Numer postępowania: 17-1129

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa wejścia, remont schodów w UP Nieporęt, ul. Chłodna 1A.
Data ogłoszenia: 2017-06-29
Termin składania ofert / wniosków:
2017-07-07
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie, 00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, pok. nr 615 (sekretariat)
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: mazowieckie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-1129_ogloszenie_o_zamowieniu__przebudowa_wejscia_i_podjazd_nieporet.doc
SIWZ: 17-1129_siwz_przebudowa_wejscia_i_podjazd_up_nieporet.doc
projekt umowy: 17-1129_projekt_umowy_up_nieporet.docx
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót: 17-1129_harmonogram.xlsx
Program funkcjonalno-użytkowy: 17-1129_zal_nr_2_do_umowy_program_funkcjonalnouzytkowy_nieporet_ul_chlodna_1.docx
Wycena ofertowa: 17-1129_zal_nr_3_do_umowy_wycena_ofertowa.xls
Protokół odbioru dokumentacji: 17-1129_zal_nr_4_do_umowy_protokol_odbioru_dokumentacji_projektowej.docx
Protokół przekazania terenu budowy: 17-1129_zal_nr_5_do_umowy_protokol_przekazania_terenu_budowy.docx
Oświadczenie: 17-1129_zal_nr_6_do_umowy_oswiadczenie_podwykonawcy.docx
Protokół odbioru częściowego: 17-1129_zal_nr_7_do_umowy_protokol_odbioru_czesciowego.docx
Protokół odbioru technicznego: 17-1129_zal_nr_8_do_umowy_protokol_odbioru_technicznego.docx
Protokół bezusterkowego odbioru końcowego: 17-1129_zal_nr_10_do_umowy_protokol_bezusterkowego_odbioru_koncowego.docx
Oświadczenie podwykonawcy: 17-1129_zal_nr_9_do_umowy_oswiadczenie_podwykonawcy.docx
Karta Gwarancyjna: 17-1129_zal_nr_11__do_umowy_karta_gwarancyjna.docx
Oświadczenie o tajemnicy i porozumienie o współpracy: 17-1129_zal_nr_12_i_13_do_umowy.doc
zdjęcie nr 1: 17-1129_zdjecie_1.JPG
zdjęcie 2: 17-1129_zdjecie_2.JPG

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij