Przetargi > Numer postępowania: 17-1555

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Pocztowego Grajewo 1 przy ul. Piłsudskiego 12 w Grajewie wraz z przebudową placu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Data ogłoszenia: 2017-09-13
Termin składania ofert / wniosków:
2017-10-04zgodnie z pismem nr PI.TPZGD.2600.096 (1).2017
2017-09-27
Miejsce składania ofert: Pion Infrastruktury ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój 105 (sekretariat)
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: podlaskie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 17-1555_ogloszenie_grajewo.pdf
SIWZ: 17-1555_siwz_z_zal_123.pdf
Przedmiar robót-roboty budowlane, elektryczne i sanitarne- zal nr 4 1 do SIWZ: 17-1555_przedmiar_robotroboty_budowlane_elektryczne_i_sanitarne_zal_nr_4_1_do_siwz.pdf
Przedmiar robót-Roboty drogowe-Zal nr 4 2 do SIWZ: 17-1555_przedmiar_robotroboty_drogowezal_nr_4_2__do_siwz.pdf
Spec tech- Budo-monta- Zal nr 5 3 do SIWZ- Zal nr 2 do Umowy: 17-1555_spec_tech_budomonta_zal_nr_5_3_do_siwz_zal_nr_2_do_umowy.pdf
Spec tech-bud elekt sanit- Zal nr 5 1 do SIWZ- Zal nr 2 do Umow: 17-1555_spec_techbud_elekt_sanit_zal_nr_5_1_do_siwz_zal_nr_2_do_umow.pdf
Spec tech- Rob drog - Zal nr 5 2 do SIWZ- Zal nr 2 do Umow: 17-1555_spec_tech_rob_drog__zal_nr_5_2_do_siwz_zal_nr_2_do_umow.pdf
Przedmiar robót- Rob bud w zakre bud wod: 17-1555_przedmiar_robot_rob_bud_w_zakre_bud_wod.pdf
Opis GRAJEWO PW: 17-1555_opis_grajewo_pw.pdf
UP Grajewo - nr 9 - elewacja połud-wschod: 17-1555_up_grajewo__nr_9__elewacja_poludwschod.pdf
UP Grajewo - rys nr 3 - rzut parteru: 17-1555_up_grajewo__rys_nr__3__rzut_parteru.pdf
UP Grajewo - rys nr 1 - Sytuacja projekt zagospodarowania p: 17-1555_up_grajewo__rys_nr_1__sytuacja_projekt_zagospodarowania_p.pdf
UP Grajewo - rys nr 2 - rzut piwnic: 17-1555_up_grajewo__rys_nr_2__rzut_piwnic.pdf
UP Grajewo - rys nr 6 - przekrój A-A: 17-1555_up_grajewo__rys_nr_6__przekroj_aa.pdf
UP Grajewo - rys nr 8 - elewacja półn-wsch: 17-1555_up_grajewo__rys_nr_8__elewacja_polnwsch.pdf
UP Grajewo - rys nr 13 - zestawienie stolarki drzwiowej wew: 17-1555_up_grajewo__rys_nr_13__zestawienie_stolarki_drzwiowej_wew.pdf
UP Grajewo - rys nr7 - elewacja półn-zach: 17-1555_up_grajewo__rys_nr7__elewacja_polnzach.pdf
UP Grajewo - rys nr10 - elewacja połud-zach: 17-1555_up_grajewo__rys_nr10__elewacja_poludzach.pdf
UP Grajewo - rys nr12 - zestawienie ślusarki drzwiowej zew: 17-1555_up_grajewo__rys_nr12__zestawienie_slusarki_drzwiowej_zew.pdf
Opis techniczny: 17-1555_opis_techniczny.pdf
zał nr 1 3: 17-1555_zal_nr_1_3.pdf
zał nr 2 1: 17-1555_zal_nr_2_1.pdf
zał nr 2 2: 17-1555_zal_nr_2_2.pdf
zał nr 2 3: 17-1555_zal_nr_2_3.pdf
zał nr 2 4: 17-1555_zal_nr_2_4.pdf
zał nr 2 5: 17-1555_zal_nr_2_5.pdf
zał nr 2 6: 17-1555_zal_nr_2_6.pdf
zał nr 2 7: 17-1555_zal_nr_2_7.pdf
zał nr 2 8: 17-1555_zal_nr_2_8.pdf
zał nr 2 9: 17-1555_zal_nr_2_9.pdf
zał nr1 3: 17-1555_zal_nr1_3.pdf
GRAJEWO BUD KONSTR - opis: 17-1555_grajewo_bud_konstr___opis.pdf
UP Grajewo - konstrukcja wiaty 1: 17-1555_up_grajewo__konstrukcja_wiaty_1.pdf
UP Grajewo - konstrukcja wiaty 2: 17-1555_up_grajewo__konstrukcja_wiaty_2.pdf
UP Grajewo - podbicie fundamentów: 17-1555_up_grajewo__podbicie_fundamentow.pdf
UP Grajewo - schemat konstrukcji parteru: 17-1555_up_grajewo__schemat_konstrukcji_parteru.pdf
UP Grajewo - konstrukcja wiaty - wykaz stali: 17-1555_up_grajewo__konstrukcja_wiaty__wykaz_stali.pdf
UP Grajewo - konstrukcja wiaty: 17-1555_up_grajewo__konstrukcja_wiaty.pdf
UP Grajewo - nadproża i ramki wkuwane 1: 17-1555_up_grajewo__nadproza_i_ramki_wkuwane_1.pdf
UP Grajewo - proj wyk konstrukcyjny - opis: 17-1555_up_grajewo__proj_wyk__konstrukcyjny__opis.pdf
GRAJEWO WYKONAWCZY KONSTR podbicie fundamentów opis: 17-1555_grajewo_wykonawczy_konstr_podbicie_fundamentow_opis.pdf
Kolejnośc podbijania: 17-1555_kolejnosc_podbijania.pdf
Podbicie fundamentów: 17-1555_podbicie_fundamentow.pdf
E01z: 17-1555_e01z.pdf
E02z: 17-1555_e02z.pdf
E3: 17-1555_e3.pdf
opis techniczny_OPL: 17-1555_opis_techniczny_opl.pdf
PRZEBUDOWA SIECI nN: 17-1555_przebudowa_sieci_nn.pdf
Rys T1 PZT_OPL: 17-1555_rys_t1_pzt_opl.pdf
Rys T2 legenda_OPL: 17-1555_rys_t2_legenda_opl.pdf
Rys T3 schemat przebudowy_OPL: 17-1555_rys_t3_schemat_przebudowy_opl.pdf
IS01: 17-1555_is01.pdf
IS02: 17-1555_is02.pdf
IS03 profil deszczówka: 17-1555_is03_profil_deszczowka.pdf
IS04 profil deszczówka: 17-1555_is04_profil_deszczowka.pdf
IS05 drenaż profil: 17-1555_is05_drenaz_profil.pdf
IS06 szczegół drenarski: 17-1555_is06_szczegol_drenarski.pdf
IS07 skrzynki rozsączające: 17-1555_is07_skrzynki_rozsaczajace.pdf
IS08: 17-1555_is08.pdf
IS09: 17-1555_is09.pdf
IS10: 17-1555_is10.pdf
IS11 studnia 1000: 17-1555_is11_studnia_1000.pdf
IS12: 17-1555_is12.pdf
OPIS ZEW UP1 GRAJEWO 02-2017: 17-1555_opis_zew_up1_grajewo_022017.pdf
St tyt URZĄD POCZT-Grajewo - INST ZEW SAN 02-2017: 17-1555_st_tyt_urzad_pocztgrajewo__inst_zew_san_022017.pdf
Pozwolenie na budowę- Zał nr 5 7 do SIWZ- Zal nr 2 do Umowy: 17-1555_pozwolenie_na_budowe_zal_nr_5_7__do_siwz_zal_nr_2_do_umowy.pdf
Pozwolenie wodno - prawne- Zal nr 5 8 do SIWZ- Zal nr 2 do Umowy: 17-1555_pozwolenie_wodno__prawne_zal_nr_5_8_do_siwz_zal_nr_2_do_umowy.pdf
Projekt umowy- Zal nr 6 do SIWZ: 17-1555_projekt_umowy_zal_nr_6_do_siwz.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
lp. pytania z odpowiedziami
1 ! 17-1555_przesuniecie_terminu_skladania_ofert.pdf

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij