Przetargi > Numer postępowania: 18-0121

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie aranżacji oraz wykonanie robót modernizacyjnych na stanowiskach obsługi klienta związanych z montażem szyb bezpiecznych w placówkach pocztowych ; UP Smardzowice 7, UP Wawrzeńczyce 385, FUP Biecz, Lipinki 53, FUP Dobczyce, Stadniki 69, FUP Liszki, Morawica 11, FUP Wadowice, Tomice, Wadowicka 24.
Data ogłoszenia: 2018-01-22
Termin składania ofert / wniosków:
2018-01-29
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Dział Inwestycji i Remontów ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków pok. 28 nr , I piętro.
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: małopolskie
Grupa asortymentowa: REMONTOWO-BUDOWLANE

Pliki do pobrania
Treść ogłoszenia: 18-0121_ogloszenie.pdf
SIWZ: 18-0121_siwz.pdf
Załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty: 18-0121_zal_nr_1__formularz_oferty.pdf
Załącznik nr 2 do siwz - oświadczenie : 18-0121_zal_nr_2__oswiadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do siwz - projekt umowy : 18-0121_projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 4_1 do siwz - przedmiar robót z powerzchnią i klasą szyb bezpiecznych : 18-0121_zal_nr_4_1__przedmiar_z_powierzchnia_i_klasa_szyb_bezpiecznych.pdf
Załącznik nr 4_2 do siwz - wytyczne dot montażu szyb: 18-0121_zal_nr_4_2__wytyczne_dot_montazu_szyb.pdf
Załącznik nr 4_3 do siwz - wymagania techniczno technologiczne montażu szyb: 18-0121_zal_nr_4_3__wymagania_techniczno_technologiczne_montazu_szyb.pdf
Załącznik nr 4_3a do siwz - widok propozycji montażu w nowej aranżacji: 18-0121_zal_nr_4_3a__widok_propozycji_montazu_w_nowej_aranzacji.pdf
Załącznik nr 5 do siwz - wykaz robót : 18-0121_zal_nr_5__wykaz_robot.pdf
Załącznik nr 6 do siwz - wykaz osób: 18-0121_zal_nr_6__wykaz_osob.pdf
porozumienie pracodawców: 18-0121_porozumienie_pracodawcow.pdf
załącznik do formularza ofertowego : 18-0121_zestawienie_do_formularza_oferty1.pdf
propozycja montażu szyb nr 1 : 18-0121_propozycja__montazu_szyb_1_stanowisko.pdf
propozycja montażu szyb nr 2: 18-0121_propozycja_montazu_szyb_2_stanowiska.pdf
propozycja montażu szyb nr 3: 18-0121_propozycja_montazu_szyb_placowka_w_nowej_wizualizacji1.pdf
propozycja montażu szyb nr 4: 18-0121_propozycja_montazu_szyb_placowka_w_starej_wizualizacji.pdf
formularz ofertowy w wersji edytowalnej : 18-0121_zal_nr_1_do_siwz__formularz_oferty.docx

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij