Przetargi > Numer postępowania: 19-0604

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie obsługi logistycznej paletowej w krajowym transporcie drogowym rzeczy w rejonach WER Lublin i DER Radom (osiem części)
Data ogłoszenia: 2019-04-29
Termin składania ofert / wniosków:
2019-05-17
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zamówień Terenowych, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin, II piętro pokój nr 201
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: mazowieckie, lubelskie
Grupa asortymentowa: LOGISTYKA

Pliki do pobrania
Wzór formularza ofertowego: 19-0604_siwz__zal1.pdf
Wzór wykazu usług: 19-0604_siwz_zal2.pdf
Wzór umowy: 19-0604_siwz_zal3.pdf
Parametry techniczno użytkowe pojazdów Wykonawcy: 19-0604_siwz_zal3_zal2.pdf
Wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal3.pdf
Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal4.pdf
Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy: 19-0604_siwz_zal3_zal5.pdf
Zasady ochrony informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A.: 19-0604_siwz_zal3_zal6.pdf
Wzór plakietki imiennej: 19-0604_siwz_zal3_zal7.pdf
Wzór oznakowania pojazdów: 19-0604_siwz_zal3_zal8.pdf
Rozliczenie przewoźnika – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal9_2.pdf
Zasady wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy: 19-0604_siwz_zal3_zal10_3a.pdf
Kary umowne: 19-0604_siwz_zal3_zal11.pdf
Porozumienie w sprawie użyczenia urządzeń mobilnych – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal12.pdf
Porozumienie w sprawie użyczenia terminali płatniczych – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal12a.pdf
Protokół przekazania urządzeń mobilnych – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal13.pdf
Protokół przekazania terminali płatniczych – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal13a.pdf
Imienny wykaz użytkowników urządzeń mobilnych – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal14.pdf
Imienny wykaz użytkowników terminali płatniczych – WZÓR: 19-0604_siwz_zal3_zal14a.pdf
Informacja dla użytkowników o zasadach korzystania z urządzeń mobilnych: 19-0604_siwz_zal3_zal15.pdf
Informacja dla użytkowników o zasadach korzystania z terminali płatniczych: 19-0604_siwz_zal3_zal15a.pdf
Zasady poruszania się w obiektach PP S.A. i bezpiecznego użytkowania sprzętu: 19-0604_siwz_zal3_zal16.pdf
Zasady świadczenia usługi w zakresie realizacji usługi przewozu przesyłek z ADR: 19-0604_siwz_zal3_zal17.pdf
Zasady współdziałania i współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie monitorowania drogoweg: 19-0604_siwz_zal3_zal19.pdf
Porozumienie w sprawie użyczenia urządzeń monitorujących: 19-0604_siwz_zal3_zal20.pdf
Informacja dla użytkownika i zasady korzystania z urządzeń monitorujących: 19-0604_siwz_zal3_zal21.pdf
Protokół przekazania urządzeń monitorujących: 19-0604_siwz_zal3_zal22.pdf
Imienny wykaz użytkowników urządzeń monitorujących: 19-0604_siwz_zal3_zal23.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu: 19-0604_ogloszenie.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 19-0604_siwz.pdf
Harmonogram realizacji usługi - część I: 19-0604_siwz_zal3_zal1_czi.pdf
Harmonogram realizacji usługi - część II: 19-0604_siwz_zal3_zal1_czii.pdf
Harmonogram realizacji usługi - część III: 19-0604_siwz_zal3_zal1_cziii.pdf
Harmonogram realizacji usługi - część IV: 19-0604_siwz_zal3_zal1_cziv.pdf
Harmonogram realizacji usługi - część V: 19-0604_siwz_zal3_zal1_czv.pdf
Harmonogram realizacji usługi - część VI: 19-0604_siwz_zal3_zal1_czvi.pdf
Harmonogram realizacji usługi - część VII: 19-0604_siwz_zal3_zal1_czvii.pdf
Harmonogram realizacji usługi - część VIII: 19-0604_siwz_zal3_zal1_czviii.pdf

Zebrania
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania)
Brak pytań w sprawie przetargu

Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania)
Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Powrót do strony głównej przetargów

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij